Irina Tsaturyan: Hogebanutyun

MANKAN HOGEBANUTYUN, yerekhayi hogebanutyun, hogebanutyan ayn bazhiny, vorn usumnasirum e yerekhayi hogekan zargatsman pastern u orinachaputyunnery. Sertoren kapvats e mankavarzhutyan, mankavarzhakan hogebanutyan,

hasakayin morfologiayi, fiziologiayi, hatkapes yerekhayi bardzraguyn nyardayin gortsuneutyan fiziologiayi het. Mankan hogebanut’yan arrarka yen. hogekan karrutsvatski ontogenezi paymannern u sharzhich uzhery, arrandzin hogekan protsesnery (kamayin, huzakan, chanachvoghakan), andzi vorakneri dzevavorumy, yerekhaneri tarikayin u anhatakan hogebanakan arrandznahatkutyunnery, inchpes nayev mankan gortsoghutyan tarber dzevery (khagh, ashkhatank’, usuts’um).